Privacy protocol van Jolien spreekt met liefde zelfstandig trouwambtenaar|ceremoniespreker, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Doel van dit protocol is duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van opdrachtgevers aan Jolien spreekt met liefde.

Waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking geldt dit ook voor Geregistreerd Partnerschap (GPS) of ceremoniële verbintenis.

Persoonsgegevens:


· Jolien spreekt met liefde verwerkt verschillende persoonsgegevens die zij ten alle tijde vertrouwelijk behandelt. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens: 
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Factuuradres en vestigingsadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
KvK-nummer
E-mailadres
Telefoonnummer
Social media accountnamen
Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en/of factuurnummer


Verkrijgen van gegevens:


· Jolien spreekt met liefde heeft bovenstaande persoonsgegevens van de klant zelf via de website, e-mail, telefoon of sociale media aangeleverd gekregen of via een derde met toestemming van de klant.


Gebruik van gegevens:


· Jolien spreekt met liefde verwerkt de persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG mag en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.
De persoonsgegevens zijn voor verschillende doeleinden noodzakelijk:
Bij een wettig huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om de identiteit vast te kunnen stellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID kaart voldoende en worden geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.
Jolien spreekt met liefde is verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.
Indien er ook contact wordt gezocht met familie of vrienden, worden deze gegevens na de voltrekking vernietigd of verwijderd.
Alle persoonlijke informatie kan worden verwerkt tot een speech. Deze speech
wordt na de huwelijksvoltrekking of ceremonie nog 6 maand digitaal bewaard.


Contact:


· Heeft u contact met BABS-Yvon opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier of social media, dan heb ik deze gegevens van u ontvangen. Deze verwerkt BABS-Yvon om te kunnen reageren op uw vraag of verzoek.


Offertes & Facturatie:

· Vraagt de klant bij Jolien spreekt met liefde een offerte op, dan verwerkt Jolien spreekt met liefde de bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als de klant Jolien spreekt met liefde een opdracht heeft gegeven, dan verwerkt Jolien spreekt met liefde de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval; naam, adres en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal Jolien spreekt met liefde bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Jolien spreekt met liefde bewaart offertes, facturen en betaalgegevens de wettelijke termijn.


Doorgifte ontvangers van persoonsgegevens:

· Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor diensten van derden afgenomen worden. (denk aan bankrekeningnummers)
Jolien spreekt met liefde zal de gegevens niet doorverkopen aan derden.


Rechten:

· Jolien spreekt met liefde informeert de klant over de rechten die zij hebben en de invloed die de klant kan uitoefenen op de verwerking van de persoonsgegevens. Voor verzoeken kan de klant altijd contact opnemen per e-mail via: info@jolienspreektmetliefde.nl


Wijzigen:

· Als op basis van inzage de klant zijn/haar gegevens aan wil laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan hiertoe een verzoek worden ingediend.


Website:

· Jolien spreekt met liefde maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Deze zijn nodig om de gebruiksvoorkeuren van de bezoekers te leren kennen en zodoende de website te kunnen verbeteren en aan te passen.