Disclaimer
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Jolien spreekt met liefde, zoals deze beschikbaar is gesteld door Jolien spreekt met liefde. In deze disclaimer geeft Jolien spreekt met liefde aan onder welk voorbehoud zij de informatie op haar website aanbiedt.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jolien spreekt met liefde is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jolien spreekt met liefde.
Geen garantie op juistheid


Jolien spreekt met liefde streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Jolien spreekt met liefde houdt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Jolien spreekt met liefde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar zij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Jolien spreekt met liefde op deze pagina.